Våra tjänster

För dig som vill stärka psykisk hälsa i företaget och rädda världen

Vill du stärka psykisk hälsa för dina medarbetare, förebygga sjukskrivningar samtidigt som du hjälper planeten?

Start your move erbjuder en evidensbaserad lösning som inte bara förbättrar den fysiska och psykiska hälsan bland medarbetare utan också stärker företagskulturen och bidrar till ett mer jämlikt samhälle och de globala målen för hållbar utveckling.

Våra tjänster: en holistisk hälsosatsning
I en värld där psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och stillasittandet kostar samhället enorma summor i både lidande och pengar så är forskningsresultaten hoppfulla och tydliga, fysisk aktivitet förebygger psykisk ohälsa och ökar chansen för ett längre och friskare liv med högre livskvalitet. Trots det är mer än hälften av oss svenskar inte tillräckligt fysiskt aktiva. Varför då? De flesta säger att de inte är motiverade till träning eller att de inte har tid. Just psykisk ohälsa innebär ofta kognitiva funktionsnedsättningar som gör det extra svårt att komma igång.

Vi erbjuder:
Inspirerande föreläsningar: Vi erbjuder djupgående och engagerande föreläsningar inom två kärnområden: Träning och psykisk hälsa och motivation. Hur gör vi träningen till en naturlig del av vår vardag och skapar en hållbar hälsorutin.
Utbildning och coaching av ledare: Vi tar hand om att utbilda 3-5 av era noga utvalda medarbetare till hälsocoacher som ansvarar för att organisera och leda regelbundna träningspass direkt på er arbetsplats.
Innovativ app för hållbar hälsa: Vår app är navet som förenar alla aspekter av vår tjänst. Här kan användare boka träningspass, följa företagets hälsorelaterade aktiviteter och även upptäcka och delta i träningar arrangerade av andra företag. Detta skapar en unik möjlighet att dela erfarenheter och inspirera varandra över företags-gränserna.
Utmaningar för att sprida hälsan: Varje företag uppmanas att utmana tre andra företag att delta i vår rörelse mot ett rörligare liv. Genom denna vänliga tävlan skapas en kedjereaktion av välmående över hela näringslivet.

Mer än bara träning – ett bidrag till samhället
Vår vision sträcker sig bortom den enskilda arbetsplatsen. Genom att göra aktiviteter publika i vår app bjuder vi in personer som för tillfället står utanför arbetsmarknaden att delta i aktiviteterna. Det ger inte bara dem tillgång till kostnadsfri träning utan skapar också värdefulla sociala sammanhang för alla.

Bli en del av rörelsen!
På Start your move tror vi att en stark hälsokultur inom företaget leder till ökad produktivitet, minskad sjukfrånvaro och mer engagerade medarbetare. Men fördelarna slutar inte där. Tillsammans kan vi skapa en positiv förändring som sträcker sig långt utanför kontorets väggar.

Kontakta oss idag för att boka en introduktion och se hur vi kan hjälpa ert företag att blomstra genom hälsa. Tillsammans skapar vi en friskare, starkare och hoppfull framtid.

Kontakta oss på mailadress; kontakt@startyourmove.se
Ladda ner vårt infoblad här.